Rubriky

NAŘÍZENÍ o držení zbraní v území Protektorátu Čechy a Morava, ze dne 1. srpna 1939

 

Na základě výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 se nařizuje:

(1) Veškeré zbraně v Protektorátu Čechy a Morava se nalézající a munici jest odevzdati během dvou týdnů. Současně s nimi jest odevzdati listy zbrojní úřadů bývalé Československé republiky a úřadů Protektorátu.

(2) Majitelé pozemností jsou za to zodpovědni, že se v obvodu jejich majetku nenalézají žádné předměty k odevzdání povinné.

Z povinnosti odevzdati jsou vyjmuti:
německá branná moc, německá policie, SS-pohotovostní sbor, SS-svazy umrlčích hlav, bezpečnostní služba říšského vedoucího SS a říšští příslušníci, kteří mají zbrojní lístek, nebo platný zbrojní pas;

Sečné a bodné zbraně podléhají odevzdání jen, pokud jde o dýky, krátké dýky (stilety), dutě broušené dýkovité nože, trojsečné dýky a jiné skryté, k záludným útokům způsobilé zbraně jakéhokoli druhu, na př. části dýk a pod.

Potrestán bude:
Kdo úmyslně nevyhoví povinnosti odevzdání dle odst. 1, § 2 nebo zbraně, nebo munici v držení neb opatrování má, káznicí až do pěti let. V obzvláště těžkých případech může býti uznáno na trest smrti;

V Praze, dne 1. srpna 1939.
Říšský protektor v Čechách a na Moravě
svobodný pán von Neurath v.r.