Rubriky

Pokud domobrancům vezmeme jejich ,,hračky“, mohou se radikalizovat

V září tohoto roku uveřejnil ministr vnitra Hamáček návrh zákona, který by měl omezit činnost skupin ozbrojených domobran.

„Navrhovaný zákon by měl jednoznačně stanovit, že v Česku jsou nelegální různé paramilitární struktury, které by si mimo právní rámec činily nárok na nahrazování, zastupování či doplňování jejího bezpečnostního systému,“ sdělil ministr vnitra Jan Hamáček. Za účast v takové skupině bude hrozit až dvousettisícová pokuta nebo by členům těchto skupin mohly být odebrány legální zbraně. Takových skupin domobrany působí v ČR několik desítek, asi nejznámější z nich je Národní domobrana. Vrcholnými  představiteli této organizace je pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel a Nela Lisková. Ta Nela Lisková, která vstoupila ve známost svým založením samozvaného doněckého konzulátu v Ostravě.

Soud ovšem nakonec svým rozhodnutím tento „ Nelin“ konzulát zrušil. Na jejich stránkách se můžeme dočíst, že „hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat svou činnost v souladu s přísahou a povinností, kterou jim ukládá zákon.“ A další různě ideově zabarvené body programu, upravené tak, aby se to dobře četlo. A podobně je na tom většina těchto spolků.

Já osobně nejsem žádným příznivcem těchto organizací, ale na druhou stranu nevidím, žádný relevantní důvod je rušit. Vnímám je jako starší generaci airsofťáků, kteří své hry v lese nehrají na body, ale dodávají jim vyšší záměr a ideovou důležitost. A také si nehrají s kuličkovkami. Jsou vyzbrojeni reálnými, ale LEGÁLNÍMI zbraněmi. Jejich činností ovšem není pouze hra. Zabývají se také mládeží a učí je věci, které jsou pro mou generaci běžné, ale dnes pro mnoho mladých je to sci-fi. Je to například navigace, přežití v lese, střelba, první pomoc atd.

Otázkou tedy je, proč je rušit a zakazovat? Jsou vidět, svou činnost veřejně deklarují a nedopouští se protiprávního jednání. Pokud poruší zákon, tak s těmito lidmi jednejme podle práva. Jestliže ale zákony dodržují, proč jim chceme jejich činnost zakazovat?  Je tady něco, co nevíme? Připravují útok na státní instituce a chytají se k násilnému převzetí moci? Těžko. Pokud by se něco takového dělo, tak by se to řešilo okamžitě a ne v horizontu několika let. Já bych tyto organizace domobrany nechal dál si hrát v lesích, protože jak se říká „ kdo si hraje nezlobí“.  

Mnohem více bych se obával organizací, které vidět nejsou, protože ty se skutečně mohou připravovat udělat něco  špatného.  Jestliže domobrancům  vezmeme hračky a donutíme je se stáhnout pod zem, pak se klidně může stát, že se budou radikalizovat a mohou se stát skutečně nebezpečnými.

Poznámka: Nejsem žádným příznivcem pana Obrtela a jemu podobným. Dlouhodobě jsem absolutním odpůrcem toho, aby tyto organizace měli jakoukoliv větší pravomoc než řadový občan. Jsem ovšem také velkým odpůrcem různých zákazů a omezení, kterými jsme v posledních letech vydatně zásobováni. 

zdroj : https://www.securitymagazin.cz/defence/pokud-domobrancum-vezmeme-jejich-hracky-mohou-se-radikalizovat-komentar-lumira-nemce-1404064352.html