Rubriky

Nové speciální komando z Chrudimi bude zachraňovat Čechy v zahraničí. To už tady bylo….SOG.

„V Chrudimi vzniká elitní bojová jednotka. Bude zachraňovat i české turisty v zahraničí“. „Nové komando bude zachraňovat Čechy, kteří se v zahraničí ocitnou v nouzi“. „Půjde o desítky vycvičených výsadkářů, kteří budou mít k dispozici nejmodernější výstroj a výzbroj, ale také například terénní buginy“. To jsou zprávy které se objevily v médiích z kraje tohoto týdne.

Když jsem si to přečetl, vzpomněl jsem si na rčení: „Historie se neustále opakuje, mění se pouze kulisy a kostýmy“.  Nenapadlo mě ovšem, že se historie může opakovat v tak krátké časové sekvenci, v tomto případě se jedná o jedenáct let. Ano jedenáct let, a to téměř přesně, protože před jedenácti lety armáda zrušila jednotku, mezi jejíž hlavní úkoly patřila záchrana českých občanů v zahraničí. Ti z vás, kteří se zajímají o armádu, tak jistě ví, kterou jednotku mám na mysli. Pro ty kteří to nevědí, tak si dovolím krátký exkurs do historie.

Myslím Útvar speciálních operací Vojenské policie spíše známý pod zkratkou SOG. Jednotka se začala formovat po 11. září 2001 jako reakce na teroristické útoky v USA a hlavním důvodem vzniku jednotky bylo to, že ČR v té době neexistovala jednotka, která by byla schopna realizovat záchranu českých občanů v zahraničí. URN jako policejní jednotka k tomu neměla mandát a 601 to v té době neuměla. Těm kteří mi budou tvrdit opak, bych rád poznamenal, že 601 byla určena hlavně pro hloubkový průzkum a specializované operace. Záchranu rukojmí prostě necvičili. Dobře si pamatuji jak v roce 2002 byl ředitel URN požádán o provedení výcviku CQB pro 601 na základně URN u Rokycan, ale on to tenkrát odmítl. Spolupráce 601 a URN se začala rozvíjet až někdy v roce 2005 jako reakce na to, že někteří „urňáci“ odešli právě k SOG.

Jednotka SOG se postupně formovala, získávala vybavení i zkušenosti v zahraničních misích. Svého vrcholu dosáhla během nasazení v Afghánistánu v letech 2007 – 2008, kde byli vojáci jednotky natolik úspěšní, že se uvažovalo o zařazení útvaru pod velení speciálních sil NATO. Tyto úspěchy nepřicházely zadarmo a jednotka v bojích v Afghánistánu ztratila jednoho vojáka a několik vojáků bylo vážně zraněno. Do vybavení a výcviku vojáků SOG byly nainvestovány stovky milionů. V době své největší slávy, byla jednotka SOG schopna vyslat zásahové komando do 8 hodin kamkoliv na světě. Pak přišel rok 2009 a jednotka SOG byla zrušena bez udání důvodu. Nikdo nikdy neřekl proč! Materiál za stamiliony se ztratil různě v armádě, většina vojáků odešla do civilu a MO i GŠ se ze všech sil snažily, aby se na jednotku a vojáky SOG zapomnělo.

A nyní máme rok 2020 a armáda opět zřizuje speciální komando na záchranu českých občanů v zahraničí. Budeme opět pořizovat speciální vybavení za stamiliony, aby byli vojáci schopni zasáhnout kdekoliv ve světě. Nemá smysl polemizovat o tom, zda je tato jednotka potřebná nebo se pouze jedná o snahu generála Opaty ještě více pozvednout a zviditelnit „své děti“ chrudimské orly. Každopádně jsem přesvědčen, že chlapi, kteří se rozhodnou do této speciální jednotky vstoupit tomu dají vše a budou se snažit být nejlepší. Mohu jim pouze popřát hodně úspěchů a věřit v to, že za pár let, opět někdo  nerozhodne o  nepotřebnosti této jednotky  a o jejím okamžitém zrušení, bez udání důvodu.