Rubriky

Sebeobrana na ulici – Staň se větším zvířetem než ten, kdo na tebe útočí.

Sebeobrana na ulici, velmi často skloňované téma a také velmi mnoho názorů. Řekl bych, že jsme velmocí v počtech sebeobranných expertů. Skoro bych se nebál napsat, že kdo má do …… díru a absolvuje pár kurzů, tak se prohlásí za experta a otevře si vlastní školu. To ale není to o čem chci psát. Dost často se mě někdo ptá, jak je to vlastně s legálností sebeobrany a kdy a co lze použít, aniž by se dostali do rozporu se zákonem.

Mezi lidmi jsou velmi silně zakořeněny názory na přiměřenost sebeobrany a použití sebeobranných prostředků. Obecně se domnívají, že přiměřenost spočívá v tom že použiju pouze stejný prostředek jako má útočník. „ On do mě pěstí – já do něj pěstí, on do mě klackem – já do něj klackem“ a pokud použiju něco silnějšího, tak se již jedná o nepřiměřenou obranu a půjdu do tepláků.  Což je ovšem omyl.

Nebudu se pouštět do podrobných rozborů nutné obrany. Za prvé nejsem právník a za druhé by to nikdo nečetl, protože by to bylo na několik stránek, takže jenom ve stručnosti a podle mého názoru to nejdůležitější.

Podle § 29 Trestního zákona je Nutná obrana

  • Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.
  • Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku

Co je tedy to nejdůležitější

  • K nutné obraně je oprávněn kdokoliv, každý je oprávněn odvrátit útok i když nesměřuje proti němu samému a i když útokem není sám dotčen. Jinými slovy pokud uvidíte jak někdo škrtí ženskou tak jí můžete pomoc bez obav z toho, že někoho napadáte.
  • Přímo hrozící útok. To je velmi důležitá část zákona. Přímo hrozící útok je takový útok, který má bezprostředně nastat. Není tedy třeba čekat, až útočník zasadí první ránu. To je samozřejmě diskutabilní a bude se to posuzovat případ od případu, ale pokud vám agresivní útočník vyhrožuje „ já tě zabiju „ tak už bych na nic nečekal ( můj osobní názor).
  • Přiměřenost obrany znamená, že obrana odpovídá způsobu útoku a je potřebná k jeho spolehlivému odvrácení. Obrana tedy musí být tak intenzivní, aby dokázala odvrátit útok, takže musí být silnější než útok. Při posuzování přiměřenosti nutné obrany se srovnávají i použité prostředky, které použil útočník i obránce a mezi účinností nástrojů útoku a obrany nemusí být úměrnost. Podle prostředku, kterého používá útočník, může obránce odhadnout hrozící nebezpečí, v žádném případě nelze po obránci žádat, aby nepoužil účinnějšího prostředku. Tady neplatí žádná rovnost zbraní.
  • Obrana se nemusí omezovat na pasivní obranu (odrážení ran, ústup atd.) nýbrž může být i aktivní. Tím se z obránce nestává útočník, o tom kdo je agresor rozhoduje iniciativa na začátku konfliktu.

Vybočení z nutné obrany

  • Obrana byla zcela zjevně nepřiměřena způsobu útoku- exces intenzivní.  Zákon hovoří o odvracení útoku chráněného tímto zákonem, takže i útok na majetek. Ale pokud vám vlezou děti na zahradu a budou krást hrušky a vy je sundáte brokovnicí tak si to neobhájíte.
  • Obrana nebyla s přímo hrozícím nebo trvajícím útokem současná- exces extenzivní. To znamená, že v obraně bylo pokračováno i v době když už útok nehrozil. Někdo vás napadne na ulici a zbije. A vy si v době kdy odchází uvědomíte, že máte pistoli a sundáte ho výstřelem do zad. To vám taky asi neprojde.

Závěrem několik rad k přežití na ulici. Pokud vás někdo napadne, tak se vše seběhne velmi rychle a všechny výhody jsou na straně útočníka. Volí si místo, čas, způsob útoku a na jeho straně je také moment překvapení. Na sáhodlouhé úvahy o tom co můžete nebo co nemůžete, nemáte čas. K tomu abyste měli šanci přežít, musíte jednat rychle a s patřičnou agresivitou. Svým klientům vždy říkám: „ Musí se z vás stát větší zvíře, než je ten, který na vás útočí. Na útočníka nehleďte, jako na člověka, ale jako na předmět, který je potřeba rozmlátit, rozšlapat zničit. Vše ostatní řešte až bude po všem“. Jedině tak máte šanci se z toho dostat. Jak říkal můj kamarád: „Raději budu se čtyřma sedět, než aby mě čtyři nesli“.

Zdroj: https://www.securitymagazin.cz/defence/komentar-sebeobrana-na-ulici-stan-se-vetsim-zviretem-nez-ten-kdo-na-tebe-utoci-1404066400.html