Rubriky

Pomáhali vojákům a věřili, že vojáci pomohou jim. Teď mají strach o sebe i své rodiny.

V souvislousti se stažením vojáků z Afghánistánu vyvstává řada otázek. Co bude  v této zemi po odchodu vojáků? Dostane se k moci Talibán nebo si současná vláda udrží moc?  Pokud se k moci dostane Talibán dodrží svůj slib a Afghánistán se nestane opětovnou baštou různých teroristických skupin?  A mnoho dalších. Jednou z otázek o které se mnoho nemluví, ale která je pro mnoho obyčejných Afghánců zásadní je to, co bude s Afghánci, kteří pomáhali koaličním vojskům a co bude s jejich rodinnými příslušníky.

Každý kdo spolupracoval s koaličními vojsky riskoval život svůj nebo život rodinných příslušníků. Tito lidé věděli co riskují, ale přesto do toho šli. Ať už ve víře, že se talibán již nikdy k moci nedostane nebo doufali, že za projevenou loajalitu a služby jim koaliční vojaska umožní z Afghánitánu odejít i s celými rodinami.

Je obecně známým faktem, že Taliban nikdy nepodporoval  spolupráci lokálního obyvatelstva s koaličními jednotkami a krutými tresty se snažil místní od této činnosti odradit. V roce 2008, za mého působení jv provincii Helmand, bojovníci Talibanu chytili šest mužů pracující pro spojence na opravě silnic. Nezabili je, ale pro výstrahu okolí jim usekali ruce v zápěstí a vypíchali oči, aby odradili ostatní od další spolupráce se spojenci.

Jednou z nejvíce ohrožených skupin Afghánců, kteří spolupracovali s vojáky jsou Afghánští tlumočníci. Tito muži doprovázeli vojáky při jejich akcích a poskytovali neocenitelné služby. Při komunikaci s místními nebo odposlechem bojovníků Talibanu a předáváním informací spojeneckým vojákům mnohokrát pomohli zachránit lidské životy.  Pracovali v naprostém utajení, chodili se zakrytým obličejem, byli z jiných oblastí země, než kde byli nasazeni, přesto podstupovali obrovské riziko.  Dobře věděli, co by se stalo jim i jejich rodinám v případě, že padnou do rukou Talibanu. Svou práci dělali s nadšením a odhodláním, do akcí chodili pravidelně bez ohledu na nebezpečí. Byli malou součástí obrovské válečné mašinerie, ale svým podílem významně přispívali k úspěchu vojáků při plnění úkolů. Jednou z motivací proč toto riziko podstupovali, byla jejich víra v to, že až ukončí službu budou moci opustit Afghánistán i se svými rodinami. Což se bohužel neděje, nebo přesněji neděje se to v případě tlumočníků, kteří spolupracovali s českými vojáky. Existoval zde program na poskytnutí azylu lidem, kteří spolupracovali s českými vojáky. Ale ministr Chovanec tento program zrušil po incidentu v nemocnici Bulovka a od té doby nemám informace, že by tento program byl obnoven. Služby těchto lidí mnoha vojákům zachránili život a oni si zaslouží, abychom jim nyní pomohli i my a nenachali je a jejich rodiny na pospas Talibánu.

Zdroj: https://www.securitymagazin.cz/security/komentar-co-bude-ze-skupinou-afghancu-kteri-spolupracovali-s-koalicnimi-vojsky-1404067026.html