Symbol Dne veteránů vlčí mák jako bod sváru

Blíží se 11. listopad, den, který je věnovaný památce válečných veteránů. Den veteránů nebo Den vzpomínek se slaví celosvětově a od roku 2001 si tento den připomínáme i v České republice.

Mezinárodním symbolem Dne veteránů je kvítek vlčího máku. Tento symbol má svůj původ v básni Na polích ve Flandrech, kterou napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě. Mnoho lidí na celém světě nosí tento symbol jako hold a poděkování všem válečným veteránům. A právě tento symbol vlčího máku mě inspiroval k napsání tohoto článku. 

Rozhodně se tady nechci zaobírat historickými fakty nebo citací básně, to si může každý najít na internetu. Důvod, který mě k tomu vedl, je mnohem více prozaický. Každoročním prodejem symbolu vlčího máku se zabývají charitativní organizace, které se nějakým způsobem starají o válečné veterány a nejen o ně a zisk z prodeje vlčího máku používají na financování své činnosti. A tady se dostávám k meritu věci. Až do loňského roku nebyl prodej vlčích máků nijak regulován. Což mělo i své negativní důsledky, protože se toho chytli různí podnikatelé a vlčí máky prodávali sami a to pouze za účelem zisku. A skutečně prodej vlčího máku ve večerce je dosti dehonestující. Od letošního roku je ovšem vše jinak. Nadační fond Regi Base si zaregistroval ochrannou známku na symbol vlčího máku. Hlavním důvodem tohoto opatření bylo právě zneužití symbolu a jeho „podomní prodej“. A nutno dodat, že nejsou jedinou organizací ve světě, která tak učinila. Až potud by asi mohlo být vše v pořádku.

Na můj dotaz na Regi Base mi poslali následující vyjádření:

V médiích probíhá bouřlivá diskuse na téma „Vlčí máky“. Nadační fond REGI Base I. považuje za vhodné reagovat na diskusi, která je živena některými „potrefenými“. Nadační fond REGI Base I. jde cestou respektování zákona a nikoliv anarchie a zejména parazitování na cti těch, kteří upřednostnili svobodu nás všech před vším ostatním, včetně svých životů. Nadační fond REGI Base I. soustřeďuje všechny instituce, státní i soukromé, které mají zájem o spolupráci na podpoře pomoci hrdinům armády, hasičům i policistům. Nadační fond REGI Base I. odmítá spolupráci s institucemi, které nerespektují smysl pomoci a symboliku Vlčího máku. Proto Nadační fond REGI Base I. nenavázal spolupráci s těmi, kteří svou činností sledují jiné nebo zištné cíle. Těmto institucím byla odmítnuta bezplatná licence pro užívání chráněného označení „Vlčí mák“. Nevkusné reakce některých striktně privátních institucí má dvě roviny – právní a etickou. Právní řešení bude řešeno prostřednictvím soudů, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů. Etická je pak na svědomí těch, kteří se obohacují na našich hrdinech. Jsme přesvědčeni, že čas i veřejné mínění vystaví účet za jejich jednání. 

Zaujaly mě tyto tři odstavce:

Nadační fond REGI Base I. odmítá spolupráci s institucemi, které nerespektují smysl pomoci a symboliku Vlčího máku.

Proto Nadační fond REGI Base I. nenavázal spolupráci s těmi, kteří svou činností sledují jiné nebo zištné cíle. Těmto institucím byla odmítnuta bezplatná licence pro užívání chráněného označení „Vlčí mák“.

Podporuji několik charitativních organizací včetně Regi Base a mimo jiné také Spolek vlčí máky. Spolek vlčí máky rozhodně není jen tak nějakou organizací, která nerespektuje symboliku vlčího máku nebo organizace, která svou činností sleduje zištné cíle. Právě naopak organizací různých akcí se aktivně snaží pomáhat těm, kteří sloužili naší vlasti a nyní potřebují pomoc. Za tuto jejich činnost bych jim chtěl vyjádřit dík. Očekával bych tedy, že pokud někomu Regi Base udělí bezplatnou licenci, tak to bude právě Spolek vlčích máků. O to víc mě překvapila realita. Regi Base Spolku vlčí máky bezplatnou licenci neudělil a poslal jim právní výzvu. Kde jedna advokátní kancelář, která zastupuje Regi Base mimo jiné píše.

Máme důvod se domnívat, že podstata symboliky není vaší činností naplňována. Užíváním označení, které je způsobilé vyvolat omyl, porušujete právo duševního vlastnictví našeho klienta. Mimo jiné máme za to, že označení, které užíváte je zaměnitelné s označením chráněným ochrannou známkou, která je ve vlastnictví Nadačního fondu Regi Base I. Dále konstatujeme, že neevidujeme žádnou licenční smlouvu a ani jiný právní důvod, který by váš spolek opravňoval užívat předmětné označení. Za této situace Vás vyzýváme abyste se zdrželi zejména

  • Užívání, distribuce a výroby propagačních materiálů zaměnitelných s propagačními materiály našeho klienta
  • Užívání názvu, který je způsobilý uvést zákazníka v omyl

Evidentně se nejedná pouze o licenci na distribuci vlčích máků, ale také o snahu o přejmenování spolku. A proč? Proč by měl spolek, který prokazatelně pomáhá potřebným, měnit název jenom proto, že si někdo zaregistroval ochrannou známku na mezinárodně používaný symbol? Myslím, že pomoci lidem, kteří sloužili vlasti a dostali se do nesnází není nikdy dost a mělo by být úplně jedno jestli pomáhá Petr nebo Pavel, pokud je jejich pomoc cílená a hlavně upřímná. Do určité míry chápu snahu Regi Base o zabránění zneužití symbolu ke komerci.  Na druhou stranu si myslím, že Spolek vlčích máků by měl být jeden z prvních, kdo by tuto bezplatnou licenci měl obdržet.

I když já osobně si myslím, že symbol mezinárodního významu, jako je vlčí mák, by neměl být v majetku jedné organizace. Měl by být volně k použití všem těm, kteří jeho prodejem chtějí skutečně pomoct. Nechal bych více na svobodném rozhodnutí kupujících, od koho si to pořídí. Rozumně uvažující člověk si bude vědom toho, že koupí vlčího máku na asijské tržnici asi žádným veteránům nepomůže. Trochu se obávám toho, aby si někdo příští rok nezaregistroval bílou holubici jako symbol míru a následně jeho právní kancelář neobesílala všechny holubáře v okolí, se žádostí o odstranění bílých holubic z chovu.

zdroj: https://www.securitymagazin.cz/defence/symbol-dne-veteranu-vlci-mak-jako-bod-svaru-komentar-lumira-nemce-1404064315.html