Prevence kriminality Praha 2022

Praha_BC_30010

GRANT „PROGRAM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2022“

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

 

Kurzy začleněné do grantu:

Sebeobrana pro ženy

Popis kurzu 

Abyste se útočníkovi na ulici ubránila, nepotřebujete být větší nebo silnější než on. Potřebujete umět uplatnit techniky a fígle, které ho zastaví a vy tak získáte čas na útěk do bezpečí. Na našem jednodenním kurzu sebeobrany pro ženy vás budeme učit, jak se bránit fyzicky i verbálně ale hlavně jak identifikovat hrozbu přepadení a jak se přepadení vyhnout. 

Na kurzu se naučíte: 

  • Jak se chovat na ulici a nebýt snadná oběť. 
  • Na která citlivá místa mířit a jak používat „špinavé“ triky. 
  • Používat pepřový sprej. 
  • Používat k sebeobraně taktické pero kubotan nebo i obyčejnou propisku. 
  • Vše si prakticky vyzkoušíte na figurantech při modelových situacích. 

 

Školení začleněné do grantu:

Jak přežít v betonové džungli

Popis školení 

Senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin v rámci napadení agresorem. Je to zcela pochopitelné. Útočník si vybírá svou oběť tak, aby měl co největší šanci na úspěch s minimálním rizikem. Z tohoto důvodu si agresoři velmi často vybírají jako předmět svého útoku seniory, u kterých předpokládají, že dosáhnou svého s minimálním rizikem. Je naprosto mylná představa, že naši spoluobčané se mohou adekvátně fyzicky bránit proti mladšímu a fyzicky lépe vybavenému útočníkovi. Nejvhodnější způsob ochrany seniorů před agresory je prevence a vyhýbaní se rizikovým situacím. Obsahem kurzu není fyzická sebeobrana, ale hlavně seznámení s nástrahami a způsobem jednání, jak se těmto nebezpečným situacím vyhnout. Nejvhodnější způsob ochrany seniorů před agresory je prevence a vyhýbaní se rizikovým situacím. Fyzická sebeobrana je až poslední možnost, v tomto okamžiku mají senioři největší šanci při použití vhodného sebeobranného prostředku a správného jednání s agresorem. A právě na jednoduché zásady prevence proti napadení a seznámení s vhodnými sebeobrannými prostředky je zaměřeno toto školení. 

 

Kybernetická bezpečnost

Popis školení 

Kurz je rozdělen na základní a rozšířenou verzi. Kratší verze obsahuje základní lekce, jakými jsou například sexting, netolismus nebo kybergrooming. V rozšířené verzi jsou kromě témat ze základní verze i témata jako poruchy příjmu potravy a internet, rizika počítačových her nebo hatespeech. Rozšířená verze obsahuje i kapitoly k mediální gramotnosti (Hoax, Hatespeech apod.), které pro kurz připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

Kurzy a školení se pořádají ode dne vyhlášení až do konce listopadu 2022.

Kurzy jsou limitovány co do počtu přihlášených účastníků.

 

Více na: info@thortac.com