Krizový management

Krizi se nelze vyhnout ani ji nelze přesně předvídat. Když k ní dojde, komunita správně očekává, že reakce jejich vedení minimalizuje poškození života, obnoví důležité operace a procesy a zajistí, aby se situace co nejdříve vrátila do „normálu“.

Krizové řízení je proces, kterým organizace řeší významnou událost, která hrozí poškození organizace, jejích zúčastněných stran nebo široké veřejnosti. Studie krizového řízení vycházela z rozsáhlých průmyslových a ekologických katastrof v 80. letech.

Tento kurz zkoumá, jak se vládní organizace i soukromé společnosti z celého světa připravily na krize, jak reagovaly, když k nim došlo, a zda se poučily ze zkušeností. Z mnoha dalších organizací je zřejmé, že dobrá příprava a školení, individuální i institucionální, mohou pomoci zabránit tomu, aby se krize stala katastrofou.

Doufáme, že tento kurz povzbudí profesionály, společnosti a veřejné organizace, aby přezkoumali své vlastní krizové přípravy.

Kurz je určen pro střední a vrcholový management.

Délka kurzu je 20 hodin teorie formou prezenční výuky. Ve výjimečných případech ovlivněných např. COVID-19 pak distanční výukou.

Cena kurzu je 15 000 – 25 000 Kč na osobu

Kurz je možné hradit z fondu FKSP

Přihláška na kurz: info@thoracademy.cz

Cílem je naučit základní pravidla krizového managmentu s možností uplatnění v soukromých společností nebo ve veřejné správě. Součástí kurzu je metodika tvorby Krizových plánů.

Přihlaste se

    Přihláška na kurz Krizový management