Rekvalifikační kurz – Detektiv – koncipient

Akreditovaný kurz hradí Úřad práce
a Armáda ČR v případě ukončení služebního poměru vojáka

Rekvalifikační kurz – Detektiv koncipient

(profesní kvalifikace, kód: 68-009-M)

Číslo akreditace MŠMT ČR – MSMT-11840/2021-3
Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Nadřazené povolání: Bezpečnostní pracovník
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)


Charakteristika
Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Pracovní činnosti po absolvování rekvalifikačního kurzu

 • Spolupráce při pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky.
 • Spolupráce při prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod, odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Spolupráce na zajišťování informace o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
 • Zajišťování režimové ochrany majetku a osob.
 • Spolupráce na vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Spolupráce na zpracování a přípravě dokumentace pro řízení před úřady a soudy.
 • Spolupráce při osobní ochraně osob a při dohledu.
 • Organizace režimových opatření v živnostenských provozovnách, prostorách a objektech.
 • Sebeobrana
 • Příprava k získání ZP
 • Zdravověda – nauka první pomoci

Cena akreditovaného kurzu: 25 000,- Kč
Délka kurzu: teorie – 58 hodin, praxe 26 hodin

Odkaz na Národní soustavu povolání: https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-koncipient

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení). Více informací

Přihlaste se

  Přihláška na kurz Detektiv - koncipient