Bezpečnostní konzultant

Bezpečnostní konzultantOchrana majetku, osob a zdraví

Bezpečnostní konzultant provádí nezávislé posouzení úrovně zajištění bezpečnosti aktiv, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury společnosti a může spolupracovat na návrzích a projektech v těchto oblastech:

  • Zpracování koncepcí a metodik v oblastech bezpečnosti, krizového řízení, ochrany kritické infrastruktury a navazujících prováděcích postupů.
  • Posouzení úrovně zpracování bezpečnostní politiky společnosti a její realizace.
  • Posouzení smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb v uvedených oblastech.
  • Zpracování dokumentace a návrh opatření v oblasti ochrany informací, vč. utajovaných informací, ochrany osobních údajů, fyzické ochrany, bezpečnosti informačních systémů, krizového řízení a kritické infrastruktury.
  • Vyhotovení bezpečnostních auditů, bezpečnostních posouzení a studií, analýz hrozeb a rizik.

Délka kurzu je 20 hodin teorie formou prezenční výuky. Ve výjimečných případech ovlivněných např. COVID-19 pak distanční výukou.

Kurz je určen pro střední management.

Cena kurzu je 15 000 Kč na osobu.

Kurz je možné hradit z fondu FKSP

Přihláška na kurz: info@thoracademy.cz

Přihlaste se

    Přihláška na kurz Bezpečnostní konzultant