Rizikový management

Bez ohledu na aktivitu existují určitá rizika, která musí být analyzována a zvážena s ohledem na potenciální výhody.

Nejlepší organizace ať soukromé nebo ve veřejné správě jsou ty, které dokážou správně identifikovat  rizika, která mají podstoupit, a ti, kterým je třeba se vyhnout. Jednání s příliš malým rizikem často znamená, že organizace je příliš konzervativní a omezuje jejich potenciál pro růst – nicméně příliš velké riziko a společnost je pravděpodobně v určitém okamžiku na cestě.

Vzhledem k tomu, že všechny činnosti jsou běžnou součástí podnikání, znamená to pouze to, že také představují určitou míru rizika. Řízení rizika se zabývá činnostmi souvisejícími s identifikací potenciálních rizik, jejich hodnocením a analýzou a konečným sledováním po celou dobu jejich trvání. Každý definovaná činnost bude mít jedinečný soubor rizik na základě konkrétních podrobností prováděné práce. Je často na vedoucím projektu, aby tato rizika předem nastínil a začlenil je jako součást celkového plánu.

Řešení rizika uvnitř všech činností se příliš neliší od řešení jakýchkoli jiných rizik, se kterými se setkáváte. I když pravděpodobně není možné předvídat všechna potenciální rizika, která by mohla přijít na hranici, plánování pro co nejvíce z nich, jak můžete, dá činnosti největší šanci na úspěch.

Kurz je určen pro střední a vrcholový management.

Délka kurzu je 25 hodin teorie formou prezenční výuky. Ve výjimečných případech ovlivněných např. COVID-19 pak distanční výukou.

Cena kurzu je 15 000 – 25 000 Kč na osobu

Kurz je možné hradit z fondu FKSP

Přihláška na kurz: info@thoracademy.cz

Cílem je naučit základní pravidla rizikového managementu s možností uplatnění v soukromých společností nebo ve veřejné správě. Součástí kurzu je metodika tvorby Rizikových plánů.

Přihlaste se

    Přihláška na kurz Rizikový management