Rekvalifikační kurz – Pracovník osobní ochrany

Akreditovaný kurz hradí Úřad práce
a Armáda ČR v případě ukončení služebního poměru vojáka

Rekvalifikační kurz – Pracovník osobní ochrany
(profesní kvalifikace, kód: kód: 68-013-H)

Číslo akreditace MŠMT ČR – MSMT-11840/2021-3
Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Nadřazené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Charakteristika
Pracovník osobní ochrany provádí přímou ochranu osoby před fyzickým útokem, většinou v týmu s dalšími pracovníky osobní ochrany, v mimořádné situaci sám.

Pracovní činnosti po absolvování rekvalifikačního kurzu

  • Přímá osobní ochrana osoby před fyzickým útokem.
  • Průzkum trasy předpokládaného pohybu chráněné osoby.
  • Průzkum prostoru a objektu předpokládaného a stanoveného pobytu chráněné osoby.
  • Přímá obrana chráněné osoby v případě napadení.
  • Řízení vozidla převážejícího chráněnou osobu a doprovodného vozidla.
  • Poskytnutí první pomoci v případě napadení chráněné osoby nebo člena týmu.

Cena akreditovaného kurzu: 45 000,- Kč
Hodinová dotace: teorie – 80 hodin, praxe 40 hodin 

Odkaz na Národní soustavu povolání: https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-osobni-ochrany

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení). Více informací

Přihlaste se

    Přihláška na kurz Pracovník osobní ochrany